Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

58 wiersze
1.4 KiB

 1. # -*- python -*-
 2. import bobo
 3. import json
 4. import fnmatch
 5. import os
 6. import os.path
 7. import syslog
 8. import sys
 9. import jinja2
 10. import webob
 11. import mimetypes
 12. try:
 13. config = json.load(open("/srv/dehacker/dehacker.cfg", "r"))
 14. except:
 15. config = dict()
 16. try:
 17. sys.path.append(os.path.dirname(__file__))
 18. except:
 19. pass
 20. import namegenerators
 21. @bobo.resource("/", content_type="text/html")
 22. def index(request):
 23. return open("hackersite.template", "r").read()
 24. @bobo.query("/namegen", content_type="application/json")
 25. def namegen(bobo_request, govid="Bobby Smith"):
 26. namegenerators.filters.filter_random.seed(govid)
 27. namegenerators.hacker.hacker_random.seed(govid)
 28. name = namegenerators.hacker.hacker_name()
 29. return json.dumps({"govid": govid, "hackername": name})
 30. @bobo.resource("/statics/:f")
 31. @bobo.resource("/resources/:f")
 32. def statics(bobo_request, f):
 33. f = f.replace("..", "fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuug")
 34. f = f.replace("/", "asssssssssssssssssssss")
 35. pth = os.path.join("resources", f)
 36. response = webob.Response()
 37. content_type = mimetypes.guess_type(pth)[0]
 38. if content_type is not None:
 39. response.content_type = content_type
 40. try:
 41. response.body = open(pth, "rb").read()
 42. except IOError:
 43. raise bobo.NotFound
 44. return response
 45. if not __name__ == "bobo__main__":
 46. application = bobo.Application(bobo_resources=__name__)