Преглед на файлове

Fix binary file read

master
Cassowary преди 3 години
родител
ревизия
107665e133
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      hackersite.wsgi

+ 1
- 1
hackersite.wsgi Целия файл

@@ -47,7 +47,7 @@ def statics(bobo_request, f):
if content_type is not None:
response.content_type = content_type
try:
response.body = open(pth, "r").read()
response.body = open(pth, "rb").read()
except IOError:
raise bobo.NotFound
return response


Зареждане…
Отказ
Запис